Velvet.
    1. 3 notesTimestamp: Saturday 2012/04/28 23:26:00billconcertconcert posterray charlesshowsoul musicroy ayersmiss damita jo
    1. jeanandbelmondo posted this